Gries Gottle liebe Häberle-Fängemainde

Mir hoffed, dass eich dui Hompaidsch g'fallt ond wensched forex platte eich viel Schbaß beim romsörfa. Falls ihr Froga, Oregonga od'r Beiträg fir dui Seida haend, no schreibet ons oifach.

Beschde Griaß,
eier Häberle Online-Team